Efectes econòmics i socials de la digitalització
CAPCIT (2019) Efectes econòmics i socials de la digitalització. Butlletí núm. 14. Abril 2019
Actualment es considera iniciada la quarta revolució industrial, altrament dita transformació digital. La transformació digital es caracteritza per desplaçar la capacitat productiva del factor capital i les matèries primeres cap al factor humà i el coneixement. Cal que tothom arribi a ser hàbil en el domini de les eines informàtiques i, en les especialitats més tecnològiques, també en programació.
Publication type:
policy brief
Publication language:
Catalan; Valencian
Publication date:
2019-04
Publication URL:
https://www.parlament.cat/document/intrade/30955271
Institute:
Advisory Board of the Parliament of Catalonia for Science and Technology (CAPCIT)
Country:
Spain

 Back