Hüsing, B., Engels E.-M., Gaisser, R., Zimmer, R., 2001. Zelluläre Xenotransplantation. Studie des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung. TA-SWISS, Bern
Zelluläre Xenotransplantation. Studie
Publication type:
project report
Publication date:
2001
Publication URL:
http://www.ta-swiss.ch/?redirect=getfile.php&cmd[getfile][uid]=825
Institute:
Centre for Technology Assessment (TA-SWISS)
Country:
CH

 Back